Friday, August 19, 2016

Cần quy y đúng Chánh pháp

No comments:
Nhiên Như - Quảng Tánh

HỎI: Tôi đang làm việc tại Malaysia, vừa qua có tham dự lễ quy y. Khi dự lễ quy y về, tôi thấy hơi hoang mang và khó hiểu vì người làm lễ quy y không phải chư Tăng (Ni) mà là một cư sĩ, “tam bảo” mà vị ấy nói không phải Phật-Pháp-Tăng (như tôi đã từng nghe giảng) mà là Huyền quang, Khẩu quyết và Ấn quyết. Tôi thắc mắc là không biết mình có quy y Tam bảo đúng pháp không? Nếu không thì phải làm sao?

Uống thuốc rượu có phạm giới?

No comments:
Nhiên Như - Quảng Tánh

HỎI: Tôi đã quy y Tam bảo và nguyện giữ 5 giới. Đối với giới không sát sinh tôi giữ trọn, cộng thêm mỗi tháng phát tâm ăn chay 10 ngày. Gần đây tôi không được khỏe, trong quá trình trị bệnh bác sĩ khuyên nên ăn uống bình thường. Nay tôi đã khỏe, muốn ăn chay 10 ngày trở lại nhưng sợ bị thiếu dinh dưỡng như trước nên chỉ ăn chay mỗi tháng 2 ngày thôi. Nếu chỉ ăn chay 2 ngày như vậy thì việc giữ giới của tôi có bị thối chuyển không?

Monday, August 15, 2016

Thuyết pháp cho cha mẹ

No comments:
Ngài Xá-lợi-phất thuyết pháp cho mẹ
Quảng Tánh

Trước khi vượt thành xuất gia, Thái tử Tất-đạt-đa dù nung nấu chí nguyện cao cả tìm đạo giải thoát để cứu độ chúng sinh nhưng niềm riêng trách nhiệm, tình cảm gia đình vẫn là điều luôn ưu tư, khắc khoải. Đến khi xuất gia tu tập thành đạo, chuyển vận bánh xe Chánh pháp, thành lập Tăng đoàn, Đức Phật liền trở lại cố hương, kinh thành Ca-tỳ-la-vệ để thăm viếng, giáo hóa phụ vương Tịnh Phạn, di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề và hết thảy bà con thân tộc hoàng gia.

Monday, August 1, 2016

Công đức tùy thời bố thí

No comments:
Quảng Tánh

Cúng dường, bố thí là hạnh tu phổ biến của hàng Phật tử. Bố thí là sẻ chia, cho đi một phần những gì mình có. Tùy thời bố thí nghĩa là lúc nào, cái gì mà chúng ta có thể cho được liền đem cho, ai cần gì mà nếu xét thấy sẻ chia được liền chia sẻ. Muốn bố thí có quả phước lớn thì phải hiểu rõ việc mình làm, quyết định nhanh, trước trong và sau khi bố thí tâm hoan hỷ. Đức Thế Tôn dạy “Thí chủ, đàn-việt tùy thời bố thí có năm công đức”.

Muôn kiểu ăn chay

No comments:
Nhiên Như - Quảng Tánh

HỎI: Tôi thấy một số cư sĩ (thuộc Tịnh độ Cư sĩ) gần nhà có cách ăn chay như vầy: Khi đi đám tiệc, nhằm ngày ăn chay, họ gắp ít cơm trắng đưa lên khấn gì đó, rồi họ ăn mặn. Tôi hỏi thì họ nói làm như thế rồi có thể ăn uống bình thường. Tôi tự nghĩ nếu ăn như vậy thì không thể gọi là ăn chay. Quan điểm của đạo Phật về vấn đề này thế nào?

(VĂN DƯỢC, lvduoc1234@gmail.com)

Vì sao ăn chay vào ngày rằm?

No comments:
Nhiên Như - Quảng Tánh

HỎI: Phật tử thường được khuyên ăn chay ít nhất một tháng hai ngày vào ngày 15 và mùng 1, hoặc ngày 14 và 30 (âm lịch), nếu có thể thì ăn chay luôn cả 4 ngày. Tại sao phải ăn chay vào những ngày đó mà không phải là ngày khác? 

(THIÊN TUYẾT, yennhu89@yahoo.com)

Những ngày ăn chay có nên kiêng chuyện vợ chồng?

No comments:
Nhiên Như - Quảng Tánh

HỎI: Cho tôi hỏi, trong những ngày ăn chay (4 ngày hoặc nhiều hơn) có cần kiêng chuyện ân ái vợ chồng?

(QUỐC HÙNG, quochungtranba@gmail.com)

ĐÁP: Bạn Quốc Hùng thân mến!

Tùy vào mục đích ăn chay mà có ứng xử thích hợp.

Wednesday, July 27, 2016

Bị đổ nghiệp

No comments:
Nhiên Như - Quảng Tánh

HỎI: Tôi phát tâm tu tập theo Phật giáo, áp dụng lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày như bố thí, giúp đỡ người khác hết lòng, nguyện sống tốt, không làm gì xấu và tổn hại đến ai. Nhưng không biết vì sao, đã mấy năm hướng Phật, làm lành, tránh dữ mà tôi ngày càng xui xẻo, làm gì cũng thất bại, bị người khác ganh ghét, công việc, sức khỏe,... đều xấu đi, giống như bị đổ nghiệp. Xin hỏi quý Báo nên làm gì để giải nghiệp xấu đó.
Loading...